<h2>Terms of Use</h2>

ACORD DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Acest Acord de utilizare a site-ului ("Contractul") este între dvs. și The Christian Broadcasting Network, Inc. ("CBN") cu sediul principal în 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463. Utilizarea site-ului CBN ("site-ul CBN") reprezintă acordul dvs. cu privire la termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos în Acord:

Acceptare

(1) Recunoașteți că ați citit termenii și condițiile de utilizare și că acceptați termenii acestora.SUNTEȚI DE ACORD SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE CBN. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, este posibil să nu puteți accesa sau să utiliza în alt mod site-ul CBN.

Utilizarea informațiilor;Politică de confidențialitate

(2) CBN poate monitoriza utilizarea site-ului CBN și poate folosi și dezvălui în mod liber, cu sau fără atribuire, orice informații și materiale primite de la dvs. sau colectate prin utilizarea de către dvs. a site-ului CBN pentru orice motiv sau cu orice scop legal. Cu toate acestea, alte informații personale decât cele pe care le oferiți prin postarea mesajelor și a altor forme de comunicare pe site-ul CBN, vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate a CBN.

Joy

Modificarea Acordului

(3) CBN își rezervă dreptul, la propria discreție, de a modifica, adăuga sau elimina orice parte a acestui Acord, inclusiv Politica de confidențialitate, integral sau parțial, în orice moment. Astfel de modificări vor fi afișate pe site-ul CBN. Sunteți de acord că utilizarea dvs. continuă a site-ului CBN reprezintă acceptarea necondiționată a oricăror modificări, completări sau eliminări ale prezentului Acord.

Drepturi de autor

(4) Site-ul CBN este protejat de dreptul de autor ca și colecție și/sau compilație colectivă, în conformitate cu legile privind drepturile de autor, convențiile internaționale și alte legi privind drepturile de autor. Conținutul site-ului CBN, cu text, comentarii, mesaje, video, grafică, caracteristici interactive și toate celelalte materiale ("Conținut") sunt furnizate ca atare, doar pentru informarea și utilizarea necomercială. Tot conținutul site-ului CBN este protejat prin dreptul de autor și este deținut sau controlat de CBN sau de partea creditată ca furnizor de Conținut. Veți respecta orice notificări, informații sau restricții suplimentare privind drepturile de autor din orice conținut de pe site-ul CBN. Puteți să descărcați și să faceți o copie (1) a Conținutului și a altor elemente descărcabile afișate pe acest site CBN numai pentru uz personal, necomercial, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări conținute în respectivul Conținut. Copierea sau stocarea oricărui conținut pentru alte scopuri decât cele personale, necomerciale este interzisă în mod expres și conținutul nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în alte scopuri, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea CBN sau a titularului drepturilor de autor identificate în notificarea privind drepturile de autor individuale din Conținut.

Înregistrare

(5) Pentru a vă înregistra în calitate de utilizator ("Utilizator" sau "Utilizatori") CBN, trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani [cel puțin treisprezece (13) ani pentru Cartea Cărților). Eligibilitatea dvs. pentru înregistrare este în mod automat nulă, dacă este interzisă de lege. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați la înregistrarea cu CBN sunt adevărate și complete. Companiile comerciale nu se pot înregistra pe site-ul CBN decât dacă sunt aprobate în prealabil de către CBN. Înregistrarea va intra în vigoare după acceptarea formularului de înregistrare de către CBN. Alți termeni și condiții se pot aplica înregistrării dvs. după cum sunt postate frecvent pe site-ul CBN. Puteți să întrerupeți înregistrarea în orice moment, din orice motiv, urmând instrucțiunile de pe pagina Gestionați contul. CBN își rezervă dreptul de a respinge și de a vă întrerupe înregistrarea și utilizarea site-ului CBN în orice moment, din orice motiv, fără notificare. CBN își rezervă, de asemenea, dreptul de a furniza periodic utilizatorilor notificări și alerte privind utilizarea site-ului și informații privind actualizările și modificările.

Drepturi asupra conținutului furnizat de utilizatori/ "Comunicări"

(6) Prin postarea de mesaje, încărcarea de fișiere, introducerea de date sau angajarea în orice altă formă de comunicare (în mod individual sau colectiv "Comunicări") pe site-ul CBN, acordați în acest mod CBN o licență permanentă, irevocabilă, neexclusivă și gratuită de a folosi, copia, modifica, edita, încorpora în orice lucrare, precum și exploatarea în alt mod a acestor informații, în toate mediile cunoscute sau dezvoltate în continuare (inclusiv, dar fără a se limita doar la fotografii, videoclipuri, fișiere audio, text și alte materiale). Prin prezenta, renunțați la toate drepturile asupra oricărei reclamații împotriva CBN, pentru orice încălcare presupusă sau reală a drepturilor de proprietate, a drepturilor de confidențialitate și a publicității, a drepturilor morale și a drepturilor de atribuire, în legătură cu astfel de comunicări. Recunoașteți și sunteți de acord că comunicarea către și de pe site-ul CBN nu este confidențială, iar comunicarea dvs. poate fi citită sau interceptată de către alții. Recunoașteți faptul că prin trimiterea de mesaje către CBN nu se creează nicio legătură confidențială, fiduciară, implicit contractuală sau altă legătură între dvs. și CBN decât în ​​temeiul prezentului acord. Recunoașteți și sunteți de acord că (i) CBN nu are nicio obligație de a utiliza sau de a răspunde la niciun mesaj; (ii) CBN nu are și nu va avea nicio obligație de a examina sau de a revizui orice mesaj; (iii) CBN nu asigură precizia sau calitatea mesajelor sau că mesajele ofensive, ilegale sau neadecvate nu vor apărea pe site-ul CBN; (iv) CBN poate monitoriza orice sau toate mesajele la discreția sa; (v) CBN poate elimina orice mesaj, integral sau parțial, de pe site-ul CBN; și (vi) CBN poate exclude orice persoană de la utilizarea ulterioară a site-ului CBN.

Responsabilitatea pentru mesaje este cea a persoanelor care le transmit pe site-ul CBN. CBN respinge orice responsabilitate pentru orice declarații sau materiale inadecvate sau orice informații incorecte incluse în orice mesaj.

Reprezentați și garantați că:(a) aveți toate drepturile în mesajele dvs. (fie prin proprietate, fie prin licențe, consimțăminte și permisiuni de la proprietar) necesare (i) pentru a posta în mod legal mesaje pe site-ul CBN și pentru a acorda drepturi asupra mesajelor dvs. prevăzute în prezentul acord și (ii) comunicările dvs. să fie postate și transmise către și prin site-ul CBN, în scopurile autorizate în temeiul prezentului acord; (b) aveți toate licențele, consimțămintele, versiunile și/sau permisiunile necesare pentru a utiliza numele și/sau identitatea fiecărei persoane fizice identificabile în comunicările voastre în modul autorizat în temeiul prezentului acord și (c) postarea și transmiterea mesajelor pe și prin intermediul site-ului CBN în scopurile autorizate în temeiul prezentului acord nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, drepturile de contract sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, sau încalcă orice lege, regulament sau ordine.

superbook

Utilizarea site-ului; Utilizare necomercială

(7) Site-ul CBN este destinat numai utilizării personale și nu poate fi utilizat în legătură cu nicio activitate sau efort comercial sau cu vânzarea oricăror servicii sau produse fără aprobarea prealabilă scrisă a acestora, care poate să nu fie acordată din orice motiv.

Sunteți de acord să nu:(a) inițiați sau operați pe sau prin site-ul CBN orice concursuri, jocuri de noroc, publicitate, sau barter; (b) solicitați informații personale de identificare în scopuri comerciale sau ilegale de la alți utilizatori; (c) transmiteți orice formă de scrisori în lanț, spam sau e-mail nesolicitat altor utilizatori; (d) utilizați orice informație obținută de pe sau prin intermediul site-ului CBN (i) pentru abuz sau hărțuire a unei alte persoane, (ii) pentru orice activitate ilegală sau (iii) în scopuri comerciale, solicitare sau vânzare de produse oricărui alt utilizator; (e) utilizați site-ul CBN pentru desfășurarea pe sau prin site a oricăror activități ilegale și/sau neautorizate; sau (f) să stabiliți orice înscenare sau conectare neautorizată cu site-ului CBN.

CBN își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri pe care un utilizator le poate trimite altor utilizatori într-un interval de 24 de ore, la un număr pe care CBN îl consideră adecvat. Dacă trimiteți e-mailuri nesolicitate în masă, spam, mesaje directe sau alte mesaje nesolicitate de orice fel prin intermediul site-ului CBN, recunoașteți că ați cauzat pagube substanțiale site-ului CBN și/sau CBN, care vor fi dificil de verificat, iar CBN va putea să solicite o injuncție din partea unei instanțe jurisdicționale competente, interzicând astfel de acte necorespunzătoare sau neautorizate, în plus față de alte drepturi și căi de atac pe care CBN le are la dispoziție.

În timp ce CBN nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește monitorizarea site-ului CBN, atunci când va considera necesar, va investiga activitatea legată de site-ul CBN pe care CBN o consideră ilegală, neautorizată sau o încălcare a termenilor prezentului acord. Dacă va fi considerat adecvat de către CBN, va iniția o acțiune juridică corespunzătoare cu privire la astfel de activități, inclusiv, dar fără a se limita la, acțiuni penale, civile și indirecte. CBN își rezervă dreptul de a vă restricționa activitatea și/sau de a vă bloca accesul la site în orice moment, din orice motiv, fără a vă anunța.

Dispute între utilizatori

(8) Rezolvarea litigiilor care pot apărea între utilizatori este responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor, iar CBN nu are nicio răspundere sau obligație în legătură cu astfel de dispute.

Superbook

Mărci înregistrate

(9) "CBN" și sigla "CBN" sunt mărci înregistrate și/sau mărci de servicii ale CBN. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii și logo-uri utilizate pe site-ul web CBN sunt deținute de CBN sau utilizate cu permisiunea proprietarilor lor.

Modificări la site-ul CBN

(10) CBN poate modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al site-ului CBN în orice moment, inclusiv disponibilitatea oricărei funcționalități, baze de date sau conținut al site-ului. CBN poate, de asemenea, să impună limite anumitor funcții și servicii sau să vă restricționeze accesul la părți sau la întregul site CBN fără notificare sau răspundere.

Reprezentare

(11) Reprezentați, garantați și sunteți de acord că: (a) nu veți încărca, posta, transmite, distribui sau publica, prin intermediul site-ului CBN, niciun material care (i) restricționează sau inhibă orice alt utilizator de la utilizarea site-ului CBN; (iii) constituie sau încurajează comportamente care ar constitui o infracțiune, duc la răspundere civilă sau încalcă legea (v) conține un virus sau alte coduri, fișiere sau programe, (iv) încalcă, plagiază sau încalcă drepturile unor terțe părți, incluzând, drepturile de autor, marca comercială, brevetul, drepturile de confidențialitate sau publicitate sau orice alt drept de proprietate; (vi) conține orice informații, software sau alte materiale de natură comercială; (vii) conține anunțuri de orice natură sau (viii) constituie sau conțin indicații false sau înșelătoare sau declarații de fapt; și (b) aveți cel puțin treisprezece (13) ani sau aveți consimțământul părintelui sau tutorelui dvs.

Plângerile privind încălcarea drepturilor de autor

(12) Dacă sunteți  proprietarul drepturilor de autor sau un agent al acestuia și credeți că orice mesaj sau alt conținut încalcă drepturile dvs. de autor, puteți trimite o notificare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act, furnizând în scris agentului nostru pentru drepturile de autor următoarele informații (consultați 17 USC 512 (c) (3) pentru detalii suplimentare):

(a) o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului exclusiv care se presupune că a fost încălcat;

(b) Identificarea operei protejate prin drepturi de autor care a fost încălcată sau, dacă mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite printr-o singură sesizare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe acel site;

(c) identificarea materialului căruita i s-au încălcat drepturile sau care face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau la care accesul urmează să fie dezactivat și informațiile suficient de rezonabile pentru a permite furnizorului de servicii să localizeze materialul;

(d) informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să vă contacteze, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă există, o adresă de e-mail;

(e) o declarație conform căreia credeți că folosirea materialului nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și

(f) Declarația conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și sub sancțiunea jurământului fals, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Agentul desemnat al CBN pentru drepturile de autor pentru a primi notificări despre încălcarea declarată este: În atenția:Mike Stonecyfer.The Christian Broadcasting Network, Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile Number: (757) 226-6155.

Despăgubire

(13) Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să susțineți CBN, filialele și afiliații săi și funcționarii lor, directorii, agenții, angajații, furnizorii de informații, licențiatorii și licențiații (colectiv, "părțile despăgubite") (inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților și cheltuielile de judecată) suportate de părțile despăgubite în legătură cu sau care decurg din orice încălcare de către dvs. a Acordului sau a reprezentărilor, garanțiilor și promisiuni. Veți coopera în măsura în care este necesar pentru apărarea oricărei reclamații. CBN își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni care altfel este supusă despăgubirii de către dvs. și în niciun caz nu veți soluționa nicio problemă fără consimțământul scris al CBN.

Link-uri Web

(14) Site-ul CBN conține legături și indicatori către celelalte site-uri, resurse și sponsori ale site-ului CBN. Link-urile către și de pe site-ul CBN către alte site-uri terțe, întreținute de terți, nu constituie o aprobare a CBN sau a oricărei filiale sau afiliate a unor resurse terțe sau a conținutului acestora. CBN nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul din materialele terților furnizate prin intermediul link-urilor de pe site-ul CBN.

Refuzul la garanții

(15) SITE-UL CBN, INCLUSIV TOT CONȚINUTUL, SOFTWARE-UL, FUNCȚIILE, MATERIALELE ȘI INFORMAȚIILE FURNIZATE PE EL ACUM SAU ACCESATE PRIN SITE-UL CBN, sunt furnizate "CA ATARE". CÂT PERMITE LEGEA, CBN, SUBSIDIARIILE ȘI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚII DE ORICE FEL PENTRU CONȚINUTUL DE PE SITE-UL CBN SAU MATERIALELE, INFORMAȚIILE ȘI FUNCȚIILE FĂCUTE ACCESIBILE DE SOFTWARE-UL UTILIZAT SAU ACCESAT PRIN SITE-UL CBN, PENTRU ORICE PRODUSE SAU SERVICII SAU LINK-URI CĂTRE TERȚI SAU PENTRU ORICE INFRACȚIUNE DE SECURITATE ASOCIATĂ CU TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR SENSIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI CBN SAU ORICE SITE CONEX. MAI MULT, CBN, REPREZENTANȚII ȘI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ A FI LIMITATE, NEÎNCĂLCAREA, VANDABILITATEA SAU FITNESS-ULUI PENTRU UN ANUMIT SCOP. CBN NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE PE SITE-UL CBN SAU ALTE MATERIALE CONȚINUTE ÎN ACESTA VOR FI ACCESIBILE FĂRĂ ÎNTRERUPERE SAU ERORI, CĂ GREȘELILE VOR FI CORECTATE, SAU CĂ SITE-UL CBN ORI SERVERUL PE CARE ESTE STOCAT ESTE FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. CBN, REPREZENTANȚII ȘI AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI CBN, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CONȚINUTUL ȘI ORICE ERORI GĂSITE ÎN ACESTA.

Limitarea răspunderii.

(16) CBN, AFILIAȚII ȘI REPREZENTAȚII SĂI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PAGUBE DIRECTE SAU INDIRECTE, INCIDENTE CONSECVENTE, SPECIALE, EXEMPLE, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ, CARE REZULTĂ SAU SE REFERĂ ÎN MOD DIRECT LA SITE-UL CBN, LA SERVICIILE LEGATE DE ACESTA ȘI/SAU CONȚINUTUL SAU INFORMAȚIILE CONȚINUTE PE SITE-UL CBN, DACĂ CBN ESTE CONȘTIENT SAU SA NU DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. SINGURA DUMNEAVOASTRĂ SOLUȚIE PENTRU NEMULȚUMIREA FAȚĂ DE SITE-UL CBN ȘI / SAU SERVICIILE ACESTUIA ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI CBN ȘI / SAU ALE ACESTOR SERVICII.

Alegerea legislației; competență

JURISDICȚIA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ PENTRU ORICE ACȚIUNE SAU PROCEDURĂ CARE PROVINE DIN PREZENTUL ACORD ESTE  TRIBUNALUL STATULUI VIRGINIA, STATELE UNITE ALE AMERICII.

Diverse

(18) Prezentul Acord constituie întregul acord între CBN și dvs. în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a site-ului CBN. Orice acțiune legală legată de utilizarea site-ului CBN trebuie să fie inițiată în termen de un (1) an de la data producerii plângerii sau a acțiunii legale, sau este respinsă irevocabil. Titlurile paragrafelor sunt doar pentru referință și nu definesc sau limitează în niciun fel domeniul sau sensul acestui paragraf.În cazul în care CBN nu reușește să acționeze în legătură cu încălcarea de către dvs. a prezentului acord, sunteți de acord că orice neîndeplinire nu afectează dreptul CBN de a lua măsuri în legătură cu orice încălcare ulterioară sau similară. Dacă, din orice motiv, o instanță competentă constată că o dispoziție a acordului sau o porțiune a acestuia este inaplicabilă, această prevedere va fi executată în măsura maximă permisă pentru a realiza intenția acordului, iar restul acestui acord continuă să fie în vigoare și aplicabil.

(19) Condițiile de utilizare referitoare la podcasturi și serviciile de descărcare ale CBN sunt conținute în Condiții de utilizare a Podcasturilor CBN / Serviciilor de descărcare

(20) DREPTURILE DE CONFIDENȚIALITATE ALE CALIFORNIEI.Secțiunea 1798.83 din Codul Civil al Californiei permite clienților CBN, care sunt rezidenți ai statului California, să ceară anumite informații cu privire la divulgarea de informații cu caracter personal către terțe părți pentru scopurile lor de marketing direct. Pentru a face o astfel de solicitare, vă rugăm să trimiteți un e-mail sau scrieți-ne:

CBN CA Privacy Rights
977 Centreville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

Politica de confidențialitate a CBN

Întrebări și răspunsuri cu Profesorul Nour